top of page

Bijproducten uit vis

Bijproducten uit vis, of visreststromen, zijn afkomstig uit visserijen, visverwerkende bedrijven en discards. Discards worden binnen de visserij ook wel bestempeld als ‘ongewenste bijvangst’ en daardoor vaak als niet bruikbaar gezien. Fish Value draagt zorgt voor de duurzame verwerking van de restproducten uit vis en deze discards. De mogelijkheden rondom het (her)gebruik van visreststromen wordt nog te weinig benut, buiten de productie van vismeel en visolie om, waardoor de noodzaak tot het ontwikkelen van nieuwe circulaire grondstoffen uit visbijproducten des te hoger is. 

 

Producten die voorheen alleen voor diervoeding werden gebruikt, kunnen nu geschikt worden gemaakt voor menselijke consumptie, cosmetica en geneesmiddelen. Fish Value concentreert zich veelal op de technologische toepassingen die dit mogelijk maken, om vervolgens de juiste afzetmarkten bij elkaar te brengen. We bouwen samen met onze internationale partners aan de ontwikkeling van deze technologieën. Fish Value verliest daarbij nooit de kwaliteit van de producten uit het oog, evenals de duurzame toepassing van de nieuwe grondstoffen.

bottom of page